Visitelche ha posat en marxa, amb la col·laboració del Ajuntament d´Elx l’elaboració d’un Pla Estratègic de Turisme i un Pla Director de Turisme Intel·ligent d’Elx.

Tots dos documents marcaren el full de ruta del desenvolupament turístic del nostre municipi en els pròxims anys, considerant des d’un inici variables tan importants per a la nostra ciutat i el turisme com són la sostenibilitat, l’accessibilitat, la innovació i la governança col·laborativa per a d’aquesta manera aconseguir que el turisme es consolide com un dels sectors econòmics més rellevants per a la nostra ciutat.

Aquest procés de planificació estratègica, s’ha realitzat des de la col·laboració i participació pública privada, comptant en els diferents moments de la seua redacció amb representants de les iniciatives privades i públiques de la ciutat amb influència directa i indirecta sobre el turisme.

volver al inicio