Elx compta amb tres béns inscrits en les diferents llistes de Patrimoni Mundial de la UNESCO.

El Palmerar, va ser inscrit en la Llista del Patrimoni Mundial l’any 2000; la Festa o Misteri d’Elx, proclamada Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial l’any 2001 i incorporada a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat l’any 2008; i el projecte pedagògic del Centre de Cultura Tradicional-Museu Escolar de Puçol, seleccionat l’any 2009 com a projecte que millor reflecteix els principis i els objectius de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (d’ara en avant, la Convenció), fet que va comportar la seua inclusió automàtica en el Registre UNESCO de Millors Pràctiques de Salvaguarda.

Palmerar

El Palmerar Històric d’Elx és un paisatge cultural únic, de valor excepcional i significació universal. És un llegat cultural viu d’Al-Andalus, l’Espanya musulmana medieval. Constitueix un extraordinari exponent de sostenibilitat en el desenvolupament agrícola d’ecosistemes fràgils. A més, posseeix un tret característic que ho fa diferent de la resta dels palmerars del món, a saber: “la palma blanca”, una relíquia viva de la cultura de la palmera del Mediterrani antic.

El primer reconeixement va arribar l’any 2000, quan el Palmerar històric va ser declarat Patrimoni de la Humanitat. Es premiava així no sols la labor dels nostres avantpassats, donant vida a aqueix palmerar que ara ens configura, acompanya i enriqueix; sinó a les il·licitanes i il·licitans que, al llarg dels segles, han sabut conservar-lo com a part indissoluble de la seua manera de ser, fins i tot més enllà de la seua rendibilitat econòmica com a cultiu.

La palmera és, a Elx, un bé sagrat. La recompensa cap a aqueixa convicció és un esdevenir quotidià embolicat i custodiat per la seua amorosa ombra.

Misteri

Un any després, en 2001, es va crear en la Unesco la categoria d’Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. I el Misteri, o *esta d’Elx, va tindre el sens dubte merescut honor de ser la primera manifestació festiva espanyola que va figurar en ella.

Al costat del palmerar, la Festa és el nostre altre senyal d’identitat. Tenim encara una tercera (trilogia mítica on n’hi haja), la Dama d’Elx, que ostenta el rar privilegi de bilocarse, és a dir, estar en dos llocs alhora: en el Museu Arqueològic Nacional de Madrid i en el cor de tots els il·licitans, sense excepció.

Museu Escolar de Pusol

Aquest singular espai museístic, el nom complet del qual (i molt ajustat a la realitat) és Centre de Cultura Tradicional Museu Escolar de Puçol, va passar a formar part en 2009 del Registre de Pràctiques Exemplars, les inclusions de les quals decideix el Comité per a la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial de la Unesco.

Es reconeix així internacionalment l’acurada, intensa i esforçada labor dels qui, des de finals dels anys seixanta del passat segle, van tindre sempre molt clar que per a mirar al futur és imprescindible conéixer qui som i d’on venim.

Palmerar d’ Elx

Viure entre palmeres no és, a Elx, un somni impossible.

Misteri d’Elx

El Misteri, o Festa d’ Elx, el més genuí senyal d’identitat de la ciutat, és un drama cantat, d’origen medieval.

Museo de Pusol

Visita les botigues on compraven els avis, les seues cases, els seus costums…

volver al inicio