Tipo de espacio natural: Parque Natural

El parc natural de les Salines, de 2.469 hectàrees, està situat en els termes municipals d’Elx (en la seua pedania del Pinet) i Santa Pola (la major part). Comprèn una zona d’explotacions salineras (Bras del Port i Bonmatí), unes tolles d’aigua salobre, una orla de saladars i una franja de platges i dunes. Aquests terrenys van integrar, juntament amb El Hondo, l’extensa albufera il·licitana en la desembocadura del riu Vinalopó, que segueix abocant el seu escàs cabal al mar en aquest punt. Declarat per la Generalitat Valenciana paratge natural en 1988 i parc natural en 1994, apareix en els llistats del Conveni RAMSAR i està classificada com ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).

En les Salines es diferencien tres tipus de formacions: el saladar, el canyisser i la vegetació dunar. El saladar és el més estès i constittueix la formació botànica més representativa: està integrat per espècies vegetals adaptades a unes condicions ambientals extremes, provocades per la gran quantitat de sals dissoltes en el sòl (salicorns, soses, alcoleges). Entre les nombroses classes de limònium presents en aquest parc natural destaca la presència d’endemismes alacantins, com el limònium santapolense.

El canyisser està àmpliament distribuït, colonitza els ambients amb aigües permanents i menor grau de salinitat, així com totes les vores de regueróns, sèquies i canals. La vegetació dunar es localitza en la línia de platja, des de la torre del Pinet fins a l’altura de la casa de l’Albufera.

Els flamencs són les aus més característiques del parc, amb concentracions que en ocasions superen els vuit mil exemplars. També hi ha becs d’alena, cigonyes i gran varietat d’anàtides, entre d’altres espècies.

El parc natural disposa d’un centre de visitants, amb un Museu de la Sal en les seues instal·lacions, situades al costat de la carretera N-332, en el quilòmetre 87,4.

Informació de contacte

Per a més informació i concertar visites:

Centre de visitants de les Salines-Museu de la Sal
Adreça:
Avenida de Zaragoza, 45 CP: 03130 Santa Pola
Telèfon: 966 69 35 46
Email: parque_santapola@gva.es
Web: http://parquesnaturales.gva.es/

Localizació

volver al inicio