MUSE ARQUEOLÓGICO Y DE HISTORIA DE ELCHE (MAHE)

L’apassionant història il·licitana, des dels seus orígens fins a l’actualitat, està arreplegada de forma amena i interactiva en el Museu Arqueològic i d’Història d’Elx Alejandro Ramos Folqués (MAHE). El renovat espai, inaugurat en 2006, dota a la ciutat d’una infraestructura cultural de primer ordre, que posa en valor de forma definitiva el riquíssim patrimoni arqueològic i històric d’Elx. Elements audiovisuals, pantalles tàctils i panells faciliten la comprensió del material exposat.

La seua concepció parteix de l’escrupolós respecte a la trajectòria desenvolupada durant més de quaranta anys pel Museu Arqueològic Municipal Alejandro Ramos Folqués, personatge i centre que han adquirit un prestigi notable en el conjunt de la investigació arqueològica espanyola.

Tota la fortalesa

El museu ocupava des de 1982 les dependències rehabilitades d’una antiga fàbrica tèxtil en l’ala Est de l’alcàsser de la Senyoria, o palau d’Altamira. El nou projecte museístic del MAHE va incorporar no solament tota la fortalesa, sinó també el primer soterrani d’un aparcament subterrani construït en la zona de Traspalacio.

Es disposa així de dos espais per a establir un discurs històric/cronològic de la ciutat. És un únic museu, dividit en dues seccions: arqueològica i històrica. La primera abasta des dels orígens fins al final de l’etapa visigoda i l’arribada dels primers pobladors àrabs; la segona comença amb la fundació de la nova vila per part dels musulmans i arriba fins als nostres dies.

Peces arqueològiques

En Traspalacio, amb estructura de nova planta, es mostra una nodrida col·lecció d’excel·lents peces arqueològiques. Les seues sis sales van des del Neolític (cap al 4.000 a. de C.) fins a la tardana antiguitat, amb ampli protagonisme del llegat iber i obres memorables com el pilar-estela, les escultures del bou i de l’esfinx i la ceràmica decorada: tot açò figura entre els millors exponents d’aquesta cultura trobats a Espanya. També hi ha reproduccions d’enterraments i d’hàbitats d’aqueixa època (segles VI a l’III a. C.).

Des d’aquesta planta es contemplen un tros de muralla medieval i restes d’una de les seues torres, així com part d’un aqüeducte del segle XVII que assortia d’aigua a la ciutat per un branc de la sèquia Major.

Alcàsser de la Senyoria

El segon espai expositiu és l’alcàsser de la Senyoria, incorporat com un element més al museu, ja que no havia sigut visitable íntegrament fins a l’obertura del MAHE. Les excavacions realitzades per a la seua rehabilitació en 2005 van permetre deixar al descobert part de l’antic traçat islàmic, amb una gran porta monumental d’accés des del vessant del riu.

A través del pati d’Armes s’arriba a les seues dues plantes de l’ala Est, que alberguen el museu històric i una exposició tecnològica amb peces seleccionades a partir del segle XIII fins a l’actualitat, recolzada amb panells i material gràfic.

La sala inferior cobreix el període que va des de la conquesta cristiana (1265) fins al segle XVII on destaquen les creus de terme dels camins d’Oriola (segle XIV) i Alacant (segle XV).

El pis superior abasta les tres últimes centúries de la història local, mentre la sala acristalada de l’ala Oest es dedica a exposicions.

Torre de l’Homenatge

La imponent torre de l’Homenatge, que presideix la fortalesa, va ser la llar de la Dama d’Elx durant la seua estada temporal de sis mesos en 2006. Mentre els il·licitans esperen el seu retorn, hi ha una rèplica exacta del famós bust iber, cedida pel Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ).

El pati d’Armes del palau d’Altamira s’utilitza de forma regular per a actes culturals i socials.