CASA DEL BELÉN

La Casa del Betlem ofereix al visitant una sèrie de pesebres, diorames, col·leccions i figures, que recullen part del treball de l’Associació de Betlemistes d’Elx al llarg dels seus vint-i-sis anys de trajectòria, així com també mostres d’exposicions temporals de diversos artesans.

A la planta baixa, presidida pel Reboster amb l’escut de l’Associació de Betlemistes d’Elx, i per la banderola de l’associació, s’aprecia un betlem monumental il·licità, que representa el naixement de Jesús en una escena de principis del segle XX a la plaça de Baix, a les portes de l’Ajuntament.

En aquesta planta hi ha també una xicoteta col·lecció de betlems del món, presentats dins d’unes “vidrioles” de fang. També dos diorames mostren exemples de betlems bíblics. A la mateixa sala, en una vitrina, es poden veure les figures d’Olot d’un pesebre dels anys 50 (cedides per la parròquia de San José), així com alguns naixements de diversos països regalats l’associació. Unes altres peces ocupen la sala, entre elles una col·lecció de fanalets en miniatura amb escenes d’un pesebre.

A la planta primera es presenta un betlem bíblic monumental i quatre diorames, que mostren escenes quotidianes de l’Elx de principis del segle XX. Un d’ells fa referència a la fabricació de les “atxes” o torxes que es cremen a Elx per a acompanyar la cavalcada dels Reis d’Orient. Aquesta planta es completa amb diverses peces i amb altres betlems, un d’ells monumental, i amb dues vitrines amb figures realitzades per artesans betlemistes.

La segona planta acull un betlem monumental amb figures de cinquanta centímetres. Aquesta planta es completa amb una “Exposició monogràfica temporal de Manuel Nicolás Almansa”, conegut artesà murcià de gran prestigi.

Localització
Museu del Betlem
Plaça de la Fruita, 31, 03202 Elx

Informació de contacte
Adreça: Plaça de la Fruita, 31
Codi postal: 03202
Telèfon: +34 966 658 204