TORRE DE LA CALAHORRA

PER MOTIUS DE SEGURETAT EL SERVEI NO ESTÀ DISPONIBLE

Construcció integrada en l’antiga muralla, que va perdre 10 de 25 metres a causa d’un terratrèmol en 1825. Erigida a la fi del segle XIII, de tipologia almohade, la Calaforra custodiava, juntament amb una altra talaia més xicoteta  situada enfront, la porta més important  de la vila emmurallada, la Lucentina, que encarava el camí d’Alacant. En els segles XV-XVI se li va adossar extramurs una casa senyorial, amb dues plantes i un soterrani, per a aprofitar l’almodí (magatzem de gra) de l’època.

És una construcció prismàtica de planta rectangular, que s’eixampla en la base per motius d’estabilitat. Mesura 15 metres d’altura, però a l’origen va haver de sobrepassar els 25. La deterioració i el terratrèmol de 1829 van causar greus desperfectes en els dos cossos superiors, que van haver de derrocar-se. Les nombroses reformes realitzades pels senyors d’Elx van modificar per complet la seua estructura. Tant les finestres d’estil neoàrab de ponent com l’acabament emmerletat de rajola són del segle XIX.

Algunes de les seues sales alberguen pintures de principis del s.xx, amb panoràmiques de la ciutat. Destaca, en la planta baixa, la sala amb decoració egípcia i motius maçons, lloc de reunió de la lògia fundada a Elx en 1858.